Informacja o wynikach naboru

na stanowisko głównej księgowej

w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy

Informuję, iż wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta Gierejkiewicz zamieszkała w Białymstoku

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Marta Gierejkiewicz spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze i w wyniku oceny oferty dokonanej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy w dniu 15 września 2008 roku, jak też rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 15 września 2008 roku została wybrana celem zatrudnienia. Kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i odpowiedzialna . Swoją postawą w czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka udowodniła, że będzie pracownikiem gwarantującym rzetelność i dokładność.

Powyższe uzasadnia wybór Pani Gierejkiewicz na stanowisko głównej księgowej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy.

Choroszcz, 2008.09.15

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1104

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Romuald Ożlański

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównej księgowej