SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA KOSZTÓW I DOCHODÓW
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CHOROSZCZY
za 2003 rok

 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY

 

401- Zużycie materiałów i energii, w tym:

38.473

- energia cieplna, elektryczna, woda, gaz

15.587

- wydatki na imprezy okolicznościowe

4.810

- zakup art. biurowych, środków czystości art. do pracowni i kół zainteresowań

4.517

- zakup przedmiotów nietrwałych

4.927

- zakup art. do remontów i konserwacji

1.395

- koszty związane z organizacją imprez sportowych w tym:

7.237

- zakup odzieży i sprzętu

4.881

402 – Usługi obce, w tym:

37.559

- przewozy zespołów ludowych

4.932

- rozmowy telef. usł. bankowe, pocztowe

4.932

- usługi na rzecz organizowania imprez okoliczn.

15.322

- przeglądy, naprawy, konserwacje

2.159

- koszy na rzecz wydawnictw

5.496

- usługi na rzecz imprez sportowych

590

- koszty związane z funkcjonowaniem systemu inf. turyst.

2.500

- wywóz śmieci, dzierżawa pojemnika

253

- obsługa serwisu BIP

659

- inne usługi

506

404 – Wynagrodzenie osobowe

78.642

404 – Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:

26.321

- związane z organ. imprez okolicz. w mieście

5.577

- płace na rzecz imprez na wsi

7.349

- sprzątanie pomieszczeń

3.600

- na rzecz wydawnictw

1.080

- prowadzenie kół zainteresowań

5.000

- na rzecz organizowania imprez sportowych

3.715

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:

18.761

- składki ZUS

16.106

- odpis na ZFŚSocj.

2.205

- wydatki na cele BHP

255

- szkolenia pracowników

160

- badania okresowe pracowników

35

406 – Koszty reprezentacji i reklamy

1.488

407 – Pozostałe koszty, w tym:

12.663

- podróże służbowe

1.807

- ubezpieczenie imprez, majątkowe

746

- delegacje sędziowskie

10.110

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:

18.761

- opłaty związane z rozgrywkami sportowymi

4.097

- inne koszty

306

RAZEM KOSZTY OŚRODKA KULTURY

218.310

PLAN

213.800

w tym: na rzecz imprez sportowych

25.749

plan

24.600

OGÓŁEM KOSZTY M-GCK

347.406

PLAN

341.000

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1148

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Marianna Kardasz

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Sprawozdanie finansowe z wykonania kosztów i dochodów w 2003 r.