Plan kosztów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Choroszczy na 2003 rok


 

 

 

Rodzaj kosztów

Plan ogółem

w tym:

promocja i biblioteki

Amortyzacja

7.000

-

7.000

Zużycie energii cieplnej, woda, gaz

20.300

14.500

5.800

Zakup materiałów

18.900

11.500

7.400

Usługi obce

34.900

30.000

4.900

Wynagrodzenie osobowe

158.100

79.800

78.300

Wynagrodzenie bezosobowe

25.700

22.000

3.700

Składki ZUS

31.800

16.200

15.600

inne świadczenia na rzecz pracowników

6.600

3.300

3.300

Koszty reprezentacji i reklamy

1.600

1.600

-

Pozostałe koszty

5.100

3.900

1.200

Wydatki na rzecz kultury fizycznej

38.000

38.000

38.000

Razem:

348.000

220.800

127.200

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1175

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Marianna Kardasz

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Plan kosztów M-GCK na rok 2003