Plan kosztów Promocja Kultury 2003

 

1/Zużycie energii

14.500,00

- energia cieplna

12.000,00

- energia elektryczna

1.000,00

- woda, kanalizacja

1.500,00

   
   

2/ Zakup materiałów:

11.500,00

- na imprezy okolicznościowe

5.000,00

- środki czystości

500,00

- art biurowe, do pracowni i kół zainteresowań

5.000,00

- zakup przedmiotów nietrwałych

500,00

- zakup materiałów do remontów i konserwacji

500,00

   

3/ Usługi obce:

30.000,00

- przewozy zespołów ludowych

3.000-

- rozmowy telef., usługi bankowe, pocztowe, fax

 

- na rzecz organizacji imprez okolicznościowych

15.000-

- przeglądy, naprawy, konserwacje

1.000-

- wywóz śmieci, dzierżawa pojemnika

1.000-

- druk i skład gazety i innych wydawnictw

5.000,00

   

4/ Wynagrodzenia osobowe /wg kalkulacji/

79.800,00

   
   

5/ Wynagrodzenia bezosobowe:

22.000,00,-

- na rzecz imprez okolicznościowych,-

13.000,00

- sprzątanie pomieszczeń M-GCK

5.000,00

- prowadzenie kół zainteresowań

2.000,00

- różne usługi

2.000,00-

   

6/ Składki ZUS

16.200,00-

   

7/ Inne świadczenia na rzecz pracowników:

3.300,00

- odpis na ZFŚS

2.300,00

- wydatki BHP

500,00

- szkolenia pracowników

500,00

   

8/ Koszty reprezentacji i reklamy

1.600,00

   
   

9/ Pozostałe koszty:

3.900,00

- podróże służbowe, ryczałt

2.000,00

- ubezpieczenie mienia

400,00

- ubezpieczenie imprez

500,00

- koszty operacyjne

1.000,00

   
 

10/ Wydatki na rzecz kultury fizycznej

- w/g kalkulacji

38.000,00

   

Razem:

220.800,00

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1148

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Sławomir Halicki

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Plan kosztów działu Promocja Kultury na 2003 r.