Plan kosztów bibliotek na 2003 rok


 

1/ Amortyzacja, zakup książek

7.000,00 zł.

 

 

2/ Zużycie energii

5.800,00 zł.

- energia cieplna

4.000, 00 zł.

- energia elektryczna

1.000, 00 zł.

- woda, kanalizacja

700, 00 zł.

- gaz

100, 00 zł.

 

 

3/ Zakup materiałów

7.400, 00 zł.

- materiały biurowe, środki czystości

1.000, 00 zł.

- prenumeraty czasopism

2.500, 00 zł.

- zakup węgla do Klepacz

2.500, 00 zł.

- zakup przedmiotów nietrwałych

1.400, 00 zł.

 

 

4/ Usługi obce

4.900, 00 zł.

- rozmowy telef., usługi bankowe, pocztowe

3.000, 00 zł.

- wynajem pomieszczenia na bibliotekę

700, 00 zł.

- wywóz śmieci, dzierżawa pojemnika

900, 00 zł.

- inne

300, 00 zł.

 

5/ Wynagrodzenie osobowe w/g kalkulacji

78.300, 00 zł.

 

 

6/ Wynagrodzenie bezosobowe

3.700, 00 zł.

- spotkania autorskie

700, 00 zł.

- sprzątanie pomieszczenia

3.000, 00 zł.

 

 

7/ Składki ZUS

15.600, 00 zł.

 

 

8/ Inne świadczenia na rzecz pracowników

3.300, 00 zł.

- odpis na ZFŚS

2.700, 00 zł.

- szkolenie pracowników

300, 00 zł.

- wydatki BHP

300, 00 zł.

 

9/ Pozostałe koszty

1.200, 00 zł.

- podróże służbowe

800, 00 zł.

- ubezpieczenie mienia

400, 00 zł.

 

 

Razem

127.200, 00 zł.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1091

Utworzono dnia: 13.09.2013

Dokument wprowadził:
Tomasz Szlagowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Plan kosztów Bibliotek na 2003 r.